Privacyverklaring

BlondenBruin kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Blondenbruin, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Blondenbruin verstrekt. Blondenbruin kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

  •  Uw voor- en achternaam
  •  Uw e-mailadres
  •  Uw IP-adres

Waarom Blondenbruin gegevens nodig heeft.

Blondenbruin verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen
benaderen. Daarnaast kan Blondenbruin uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

Hoe lang Blondenbruin gegevens bewaart

Blondenbruin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Blondenbruin verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Blondenbruin worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Blondenbruin gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Google Analytics

Blondenbruin maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Blondenbruin heeft hier geen invloed op. Blondenbruin heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@blondenbruin.nl. Blondenbruin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Blondenbruin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@blondenbruin.nl.

Blondenbruin is als volgt te bereiken
Email-adres: info@blondenbruin.nl